The Jerusalem Press Club (JPC) בצעו תרומה מאובטחת למועדון העיתונאים בירושלים  

:מועדון העיתונאים ירושלים פועל בארבעה מסלולים עיקריים
_____________________________________

1. מרכז מקצועי וחברתי לכתבים הזרים המוצבים בישראל ואלה המבקרים בה.
2. אירוח משלחות של עיתונאים המכסים תחומים שבהם ישראל תורמת לעולם.
3. השקעה בדור הבא של העיתונאים על ידי אירוח משלחות של סטודנטים לעיתונאות.
4. טיפוח חופש העיתונות באמצעות כנסים בינלאומיים, אירועים ופרויקטים כדוגמת תחרות קריקטורות שנתית בין תלמידי תיכון.

שלב 1 – סכום התרומה
שלב 2 – פרטים אישיים
אנא השלם את כל השדות
*
*
*
*
שלב 3 – אמצעי תשלום

תרמו באמצעות הטלפון

טלפון: +1 212 697 4188
פקס: +1 212 697 4022


תרמו באמצעות הדואר

:ניתן לכתוב המחאה לטובת

 The Jerusalem Foundation, Inc.

:על גבי ההמחאה יש לציין

For Jerusalem Press Club,

ואת סוג התרומה (תמיכה כללית, משלחות וכדומה

?שאלות

Email us at [email protected] 

 

כתובת

The Jerusalem Foundation, Inc.

Attention: Moshe Fogel

420 Lexington Ave., Suite 1645

New York, NY 10170

לתרומות בארה”ב, יש לכתוב את המחאה ל

 ”American Support for Israel”

ולסמן שהמחאה מיועדת ל 580442127

Join us
Scroll to top
Skip to content