fbpx

פרס עיתונות על שם אורי אבנרי

על סך 15,000 ש”ח

מיסודם של הקרן על שם רחל ואורי אבנרי וארגון העיתונאים בישראל

מטרת הפרס:
לעודד עריכת תחקירים עיתונאיים ייחודיים, רציניים ומעמיקים ומהדהדים הנוגעים ללב הדיון הציבורי. לעודד עבודה עיתונאית תחקירית שלא חוששת ללכת נגד הזרם והדעה הרווחת, ברוח סיסמת ״העולם הזה״: ״בלי מורא, בלי משוא פנים״

הפרס מיועד לכתבות בתקשורת המודפסת, האלקטרונית והדיגיטלית

זכאות לפרס
הפרס יינתן בהתאם לתנאים המפורטים מטה לעיתונאי או קבוצת עיתונאים שפרסמו עבודה עיתונאית שהשפיעה על סדר היום הציבורי:
1. הפרס יינתן לעיתונאים פעילים בישראל, ולתחקירים ו/או כתבות הקשורים בישראל
2. הפרס יינתן לעבודה עיתונאית בעברית, באנגלית או בערבית
3. עיתונאי יוכל לזכות בפרס פעם אחת בלבד
4. הכתבה, סדרת הכתבות ו/או התחקיר התפרסם בשנים 2020 – 2021

המועמדויות תוגשנה בצירוף העתק התחקיר האמור, כולל פירוט המתאר כיצד השפיע התחקיר על הדיון הציבורי.

כל אדם, תושב/ת ישראל, רשאי להגיש מועמדות לפרס, בין אם הוא מגיש את עצמו או אדם או קבוצה אחרת.

 

יש לצרף להגשת המועמדות קורות חיים של המועמד ו/או המועמדים.

יש לצרף להגשת המועמדות את הכתבה או סידרת הכתבות המועמדת לפרס – בלינק או כקובץ מצורף לטופס הגשת המועמדות

 

את תקנון הפרס ניתן למצוא באתר ארגון העיתונאים (כאן)

תאריך אחרון להגשת מועמדות 4.4.21

יש למלא את טופס המועמדות בלינק הבא

אורי אבנרי (1923-2018) היה עיתונאי, פרשן, מו״ל, חבר כנסת, פעיל שלום והבעלים של שבועון החדשות ״העולם הזה״ (1950-1993). תחת עריכתו פירסם ״העולם הזה״ שורה של תחקירים, סקופים וסיפורים בלעדיים שהיו מופת של עיתונות עצמאית, חסרת פניות, תחת הכותרת: בלי מורא בלי משוא פנים. אבנרי גידל דורות של עיתונאים, והשפיע באופן עמוק על התפיסה העיתונאית ועל תפקיד התקשורת בישראל. 

Join us
Scroll to top
Skip to content